VOLWASSENE

Privé taalles Nederlands Amsterdam West

Heb je hulp nodig met Nederlands, Engels of Duits?
De lessen zijn gericht op studie, beroep of examens.
Je vergroot je kansen op de arbeidsmarkt.
De lessen zijn voor particulieren.

Privéles Nederlands
De lessen zijn afgestemd op je wensen en je niveau.
Je leert lezen, luisteren, spreken en schrijven.
Ook doe je kennis op over Nederland
en de Nederlandse arbeidsmarkt.

Nederlands voor studie of  beroep.

Voorbereiding op het inburgeringsexamen.

Voorbereiding op  het staatsexamen Nederlands als tweede taal I & II (NT).

Privéles Duits
De lessen zijn voor beginners en gevorderden.
Je leert lezen, luisteren, spreken en schrijven.
Samen stellen we het programma vast.

examenvoorbereiding A1, A2, B1, B2
zakelijke conversatie
telefoongesprekken
teksten begrijpen
teksten schrijven
teksten aanpassen

Privéles Engels
De lessen zijn voor beginners.
Je leert lezen, luisteren, spreken en schrijven.
Samen stellen we het programma vast.

© copyright 2024